Key Accounts

De situatie

Grote ondernemingen hebben vaak te maken met complexe, verstrengelde MRO processen. Dit is op nationaal en internationaal niveau het geval. Omdat onderhoudsuitgaven, zowel preventief - als correctief, een directe invloed op het netto resultaat van bedrijven hebben, is de wens tot inzicht in en beheersing van de zogenaamde “Total Costs of Ownership” groot.

In (het proces van) realisatie van die wens zien we een gebalanceerd spanningsveld ontstaan tussen Procurement enerzijds en Operations, Maintenance & Logistics anderzijds. Dit vraagt van een elektrotechnisch distributeur en dienstverlener vertaling van data naar waardevolle informatie: een uniforme wijze van toelevering en gelijkwaardig serviceniveau aan alle productielocaties van de klant met daarbij horende datasets, reviews en advisering. Wij leveren graag een bijdrage aan het transparant en beheersbaar krijgen van alle MRO processen bij onze Key Accounts.

Klantspecifieke aanpak

Per benoemde Key Account stellen wij daarom een accountteam samen dat als maatwerk op iedere specifieke klantsituatie aansluit. Dit team bestaat uit technisch vertegenwoordigers van de  lokale itsme vestigingen die weer gekoppeld zijn aan de verschillende klantlocaties en wordt geleid door de Key Account Manager. Het doel van ieder team is bijdragen aan de realisatie  van de strategische doelstellingen van onze klant en tegelijkertijd zorgen dat de lokale situatie van die klant gerespecteerd wordt. Deze bijdrage heeft  altijd betrekking op één of meer van de volgende terreinen: Procurement, Logistics, Operations, Maintenance, Finance.

itsmeKey Accounts maakt brede nationale en/of internationale commerciële afspraken, hierbij ondersteund door hetzelfde SAP systeem als de lokale vestigingen.  Uniformiteit in commerciële, logistieke en technische ondersteuning is daarmee altijd geborgd.

Het resultaat

Key Accounts regisseert, organiseert en waarborgt de centraal overeengekomen service level afspraken en commerciële voorwaarden van toelevering over de verschillende productielocaties en over alle (inter)nationale itsme organisaties en Solutions. In dit proces streeft Key Accounts altijd naar wederzijdse afhankelijkheid en dus naar een duidelijk afgebakend en vooraf gedefinieerd partnership.

Key Accounts vormt hiermee de “smeerolie” tussen de verschillende afdelingen van grote (inter)nationale ondernemingen en zorgt ervoor dat gewenste doelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Voor vragen of heeft u interesse in uniforme toelevering en een gelijk serviceniveau op de productielocaties, neem dan contact op met onze Key Account specialist.

Tel: +31 76 - 578 28 00
E-mail: ka@itsme.eu